200. emisija

RADIO EMISIJA NA BUNJEVAČKOM JEZIKU POSLI ČETRI GODINE NA RADIO SUBOTICI

DVISTO EMISIJA

Stevan_Nemet
   N
a osnovu odluke Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine decembra 2006. godine, na talasima Radio Novog Sada krenilo je emitovanje polusatne radio emisije na bunjevačkom jeziku „Bunjevačka
rič.” Tako je 22. oktobra ove godine emitovana dvistota emisija. Ova radio emisija se nije mogla čut u Subotici, a zdravo se teško čula u Somboru – divani Stevan Nemet, urednik ove emisije. To nije bilo moguće zbog porušenog predajnika u Crvenom selu u bombardovanju 1999. godine, a sve do prija misec i po dana nije postignut dogovor s Radio Suboticom o emitovanju ove emisije na njevim radio talasima. Sad se „Bunjevačka rič” emituje i na talasima 104,4 megaherca, u okviru programa na srpskom jeziku. Emisija se emituje nediljom od 9.30 do 10 sati. Radio Sombor je počo s emitovanjom radio emisije „Bunjevačka rič” 2007. godine, na talasima 97,5 megaherca, nediljom od 14 do 14.30 sati. Isto, krajom 2007. godine počelo je i emitovanje ove emisije na Radio Trendu, Bačka Topola, na 97,8 megaherca. U emitovanju ove godine bio je prikid od marta do oktobra. Od 2007. do 2008. godine ova emisija je emitovana i na talasima subotičkog Radija 103, po sat vrimena, međutim, pošto je došlo do ukidanja te frekvencije, emitovanje je pristalo – kaže Stevan Nemet. Osnovni cilj ove emisije je da se oživi bunjevački jezik, da starije podsića, a mlade da nauči običajima, tradiciji, kulturi Bunjevaca. Kroz ovi 200 emisija bilo je intervjua s ljudima iz kulturni institucija, Nacionalnog savita, običnim ljudima, a emisije su tretirale običaje Bunjevaca, praznike i svece u skladu sa kalendarom. Dok je emisija išla na subotičkom Radio 103, bilo je puno telefonski javljanja. U toku jedne emisije, iako je to bio snimak a mi smo dežurali kraj telefona, javljalo nam se izmed 25 i 30 slušalaca. Imali smo samo jednu liniju, pa su niki čekali da nas mogu dobit. To je bio zdravo dobar odziv. U emisiji je korišćena tamburaška muzika, koja je najpristupačnija našim slušaocima. U svakoj emisiji bilo je priloga iz Sombora, pa čak smo imali i intervjue sa ljudima iz Kaćmara i Gare. Imali smo plan da uspostavimo saradnju sa Radijom Baja, u Madžarskoj, al zbog niki problema to nije uspilo, no, možda će jedog dana i tog bit. Za ove četri godine, kako kaže Nemet, puno puta je pokušano da se taj program od pola sata produži. Međutim, nikad nije bilo dovoljno sluha ni na pokrajinskom a pogotovo na lokalnom nivou, a polak sata je suviše malo. Naš je plan da u narednom periodu produžimo trajanje emisije na bar 60 minuta, a u dogledno vrime, da uz podršku lokalne samouprave oformimo našu radio redakciju u okviru Radio Subotice, di nam je želja da program iđe dnevno 60 minuta. Razmišljamo i da jednog dana imamo i svoju radio stanicu – kazo je Stevo Nemet.