Godišnja skupština BKC „Bajmok”

Izvor: Bunjevački Media Centar - Srida, 15.03.2017. 11:45

U utorak, 14. marta, u Bunjevačkom kulturnom centru „Bajmok” održana je Godišnja skupština, a Dnevni red je obuvatio pet tačaka, Izveštaj o radu u 2016. godini; Plan rada za 2017. godinu; Popuna upražnjeni mista u rukovodstvu; Rasprava o podnetim izveštajima i usvajanje plana rada; Razno.

b03

Divaneć u urađenom u 2016. godini Branko Pokornić, pridsidnik BKC „Bajmok” istako je da je ovaj Centar učestvovo na 26 manifestacija, od čega je čak 15 bilo u sopstvenoj organizaciji. Nuz već tradicionalne manifestacije, u BKC „Bajmok” su se u 2016. godini privatili obimnog posla obilužavanja Dužijance, a tako će bit i u 2017. godini. U ovoj godini već je rađeno na organizaciji Bajmočkog bunjevačkog prela. Pridstoje dva događaja vezana za Uskrs, Uskršnja izložba od 5. do 9. aprila, te Vodeni ponediljak 17. aprila. Aktivnosti oko Dužijance počinju 25. aprila, posvećenjem žita na Markovo, učešće na Prvomajskoj pasuljijadi zakazano je za 1. maj, a u junu i julu na redu su Ris, i Izložba radova od slame, a takođe i Slamarska radionica.

Centralno obilužavanje Dužijance u Bajmoku biće 9. jula, a istog dana je i Bandašicino kolo. Jula 29. slidi učešće na Izložbi kruva u Somboru, a prija tog je učešće na obilužavanju Dana Baje. U avgustu je vrime rezervisano za Dane bunjevačke kulture, 25. i 26., za promociju filma i festivalskog biltena, odnosno za Etno festival bunjevački ila. BKC „Bajmok” će učestvovat na Panel konferenciji u okviru Festivala bunjevačkog narodnog stvaralaštva 7. septembra, a 18. septembra brani se prvo misto na takmičenju u kuvanju riblje čorbe. Za novembar je vrime rezervisano za učešće u obilužavanju nacionalnog praznika „Dana Velike narodne skupštine”, te za Bal za Svetu Katu. Godina se završava Božićnom izložbom od 13. do 17. decembra, te Vašangama na Badnje veče.

b09

Sekcijom ručni radova baviće se Magda Benčik Badić, etnološko-istraživačkom sekcijom Ivan Lazić, dramsko-recitatorskom sekcijom Svetlana Mormer, a amatersko-filmskom radionicom Stevan Bešlić. Klub fijakerista vodiće Marko Poljaković, Aktiv žena Marija Kolar, a Aktiv mladi Mario Vujević.

Na kraju je Pokornić najavio slanje ankete svim Bunjevcima u Bajmoku, u cilju dobijanja informacija kako još više unapridit rad, al i sa namirom da se članstvo proširi.

N. S.

 

Foto: BIC (Nikola Stantić)