Okrugli sto

naslov

   Savez bačkih Bunjevaca prisustvovao je na okruglom stolu u Novom Sadu, pod nazivom "Političke partije nacionalnih zajednica u Srbiji u predvečerje izbora”.
Predsednik Saveza bačkih Bunjevaca imao je uvodno izlaganje na temu "Problemi nacionalnih zajednica i modeli moguće saradnje". Saopštenje sa ovog skupa prenosimo u celosti. Ovaj skup ocenjen je kao istorijski, jer su prvi put za isti sto seli politički predstavnici više od deset nacionalnih zajednica, u nameri da pronalaze puteve saradnje u cilju ostvarivanja potreba nacionalnih zajednica u Srbiji i moguće političke saradnje.

 

Saopštenje za javnost

 

U subotu, 22.10.2011. u Novom Sadu, u organizaciji Crnogorske partije, održan je Okrugli sto pod nazivom: “Političke partije nacionalnih zajednica u Srbiji u predvečerje izbora”.

Skupu je prisustvovalo 12 političkih partija iz 10 nacionalnih zajednica, pred očima medija, OSCE misije u Srbiji i ambasada Mađarske, Slovačke, Hrvatske i Albanije.

Okrugli sto je održan u dve sesije u kojima su predstavnici stranaka izneli aktuelne probleme sa kojima se njihove nacionalne zajednice susreću. Jednoglasno su se složili da je veliki broj problema potpuno isti uključujući određene specifičnosti, što je kulminiralo događajima prilikom izbora za nacionalne savete.

Poslednjih 20 godina nacionalne zajednice su kontuinirano i nesebično davale doprinos razvoju demokratije u želji suštinskih demokratskih promena za stvaranje savremene države na osnovama demokratskih načela i principa socijalne pravde.

Za uzvrat nacionalne zajednice, u većini slučajeva, dobile su produkciju i nagomilavanje problema i uglavnom loša zakonodavna rešenja, koja se odnose na nacionalne zajednice i političke partije nacionalnih zajednica, što treba menjati.

Usaglašeno je da će u narednom periodu koordinacija i komunikacija među učesnicima konferencije biti pojačana uz održavanja zajedničkih sastanaka po pitanju iznalaženja načina i metoda rešavanja problema, kao i mogućoj političkoj saradnji na predstojećim izborima.

Do sledećeg susreta koordinaciju nastavlja Crnogorska partija.

Tekst Saopštenja jednoglasno su usvojili:

Rusinska demokratska stranka, Savez bačkih Bunjevaca, Demokratska partija Makedonaca, Demokratski savez Bugara, Stranka vojvođanskih Slovaka, Demokratska zajednica Hrvata, Slovačka stranka, Romska partija, Građanski savez Mađara, Bošnjačka demokratska zajednica, Savez vojvođanskih Mađara i Crnogorska partija.

Novi Sad, 23.10.2011.

615