Održani sastanci Odbora za kulturu Bunjevačkog nacionalnog savita

 


Održani sastanci Odbora za kulturu Bunjevačkog nacionalnog savita

│ Izvor: BMC │ Petak, 15.01.2021. │


 

U okviru zacrtanog plana i programa rada Obora za kulturu BNS u ponediljak, 11. januara, održana su dva sastanka. Prvi sastanak je bio vezan za imenovanje radnog tima za zaštitu kulturni dobara Bunjevaca, kojeg čine članovi iz Subotice i Sombora, di je bilo riči oko izrade pridloga dokumenata „Kulturni dobara Bunjevaca“.

Odbor-01

Raspravljalo se o tom, šta mož da uđe na listu kulturni dobara Bunjevaca što bi išlo ko prilog Bunjevačkom nacionalnom savitu na usvajanje a odnosi se na kulturna dobra Bunjevaca.

Članovi novoimenovanog tima za zaštitu kulturni dobara Bunjevaca su:

- dr Suzana Kujundžić Ostojić
- Nikola Babić
- Kata Kuntić
- Tamara Babić
- Mijo Mandić
- Ružica Parčetić
- Antun Petrović

Odbor-02

Drugi sastanak je bio vezan za proširenu sidnicu Odbora za kulturu BNS di je tema sastanka bila analiza stanja u kulturi Bunjevaca za 2020/2021. godinu, di su se prisutnima obratile pridsidnica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić i pridsidnica Odbora za kulturu BNS Kata Kuntić.

Na sastanku su prisustvovali pridsidnici bunjevački kulturni ustanova, centra i udruženja koji su izneli svoje izveštaje o realizaciji programa i projekata iz 2020. godine ko i planove na koji način će realizovati svoje manifestacije u 2021. godinu s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji.