Ombudsman u positi nacionalnim savitima

Ponediljak, 13.02.2017. 09:45

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, prof dr. Zoran Pavlović, započeo je prošle nedilje niz posita nacionalnim savitima nacionalni manjina sa sidištem na teritoriji AP Vojvodine.

o01

Imajuć u vidu nadležnosti institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u oblasti zaštite prava nacionalni manjina, tokom ovi posita profesor Pavlović će se upoznat sa dosadašnjim radom nacionalni savita u Vojvodini i sa njevim pridstavnicima razmotrit mogućnosti buduće saradnje, ko i načine na koje bi institucija na čijem je čelu mogla doprinet njevom radu.

Tokom prošle nedilje profesor Pavlović i zamenica pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za zaštitu prava nacionalni manjina Eva Vukašinović positili su Nacionalne savite nemačke, bunjevačke, hrvatske i mađarske nacionalne manjine sa sidištem u Subotici, potom i Nacionalni savit češke i makedonske nacionalne manjine u Beloj Crkvi, odnosno Pančevu.

o02

Prilikom protekli posita nacionalnim savitima sa njevim pridsidnicima dogovoreno da će Pokrajinskom ombudsmanu bit dostavljeni pridlozi za nastavak i eventualno proširenje dosadašnje saradnje, koja je ocinjena ko uspišna i korisna. Posebna pitanja i aktivnosti kojima će u narednom periodu biti posvećena pažnja su produkcija za dicu na jezicima nacionalni manjina neprofitnog karaktera, učešće žena u nacionalnim savitima i organizacija okrugli stolova ljudskim pravima i pravima nacionalni manjina.

Info: http://www.ombudsmanapv.org

N.S.

o03