Visti

BNS

Udžbenici na bunjevačkom jeziku

IMG 6250 

   Gramatika „Klupče” i „Bunjevačka čitanka” koji su izdati za potribe nastave izbornog predmeta bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture, poslidnje nedilje tema su polemike koja se odnosi na upotribu ćiriličnog pisma u ovim udžbenicima.

Povodom ti dešavanja autorke udžbenika, mr Suzana Kujundžić Ostojić, Mirjana Savanov, Ruža Josić i Nevenka Bašić Palković, održale su konferenciju za novinare, kako bi se izmed ostalog javnosti pridočilo da su udžbenici u potpunosti u skladu s nastavnim programom. 

Kako je tom prilikom kazano, osmu škulsku godinu ovaj predmet pohađaće 400 učenika u 16 osnovni škula u Subotici sa okolinom i Somboru. Od ove godine oni će u nastavi koristit i nove udžbenike, o kojima je na konferenciji bilo najviše riči. Naime, pridsidnica POUNSBNM Suzana K. Ostojić istakla je kako se na udžbenicima dugo i tušta radilo i da ekipa koja je radila na njima nije mogla ni zamislit da oni mogu izazvat negativnu reakciju, jer su dilom štampani na ćiriličnom pismu i jer ji je za đake obezbedio pridsidnik Tomislav Nikolić. Ona je tom prilikom istakla kako i druge zajednice imaju udžbenike na ćiriličnom pismu, iako im je zvanično pismo latinica, te navela primer udžbenika „Vjeronauk za prvi razred osnove škole“, koji je štampan na ćirilici i već više od deset godina taj udžbenik se koristi u nastavi i ne pridstavlja nikom problem.

Mirjana Savanov, koja i sama pridaje bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture, istakla je da su udžbenici naminjeni učenicima koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku te da prvo uče ćirilično pismo, a zbog olakšavanja nastave, neophodno je bilo da i udžbenici budu na ćirilici. Onog momenta kada đaci počmu s latinicom, po nastavnom planu i programu u drugom polugodištu drugog razreda, i udžbenici su pisani latiničnim  pismom. Tom prilikom M. Savanov je najavila i da je završena radna verzija za čitanku za 3. i 4. razred osnovni škula.

Ruža Josić, takođe jedna od autorki istakla je kako je iz svog bogatog staža, tokom kog se bavila radom s dicom, za rad na udžbenicima iskoristila samo ona pozitivna iskustva i prinela ji u nji.

Nevenka Bašić Palković napomenila je kako su autori za potribe sastavljanja udžbenika bili i na seminarima di su pratili pridavanja o tom kako se udžbenici pišu, a na koji su bili poslati od strane OEBS-a.

Sve to divani u prilog dobrom rezultatu dugogodišnjeg rada na udžbenicima. Oni su u skladu sa nastavnim planom i programom, odobreni od najviši državni institucija i prilagođeni uzrastu od prvog do četvrtog razreda osnovni škula. 

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

 

BNS

Ispunjeno obećanje pridsidnika Nikolića

IMG 5572 

   Nova škulska godina za đake koji u osnovnim škulama Subotice sa okolinom i Sombora pohađaju izbornu nastavu bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture započela je s udžbenicima na bunjevačkom jeziku koji će pratiti ovu nastavu.

   Naime, danas su u Osnovnoj škuli „Sonja Marinković” podiljene „Bunjevačke čitanke” i gramatika „Klupče”. Nji je, u ime pridsidnika Republike Srbije Tomislava Nikolića, uručila njegova savitnica Jasmina Mitrović Marić. Kako je tom prilikom istaknila bila je to lična donacija Nikolića i to ne ko pridsidnika već ko građanina zemlje.

   Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Privremenog organa upravljanja Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine kazala je kako su Bunjevci konačno dočekali dan da posli više od 100 godina ponovo imaju udžbenike na svom maternjem jeziku.

   Posli pridaje užbenika priređen je kraći kulturni program u kojem su učesvovali đaci, al i najmlađi folklorci Bunjevačkog kulturnog centra „Tavankut”. Pridsidniku Nikoliću za finansiranje udžebnika, koji će u mnogome olakšat poso ne samo učiteljima već i škularcima, dica su se zafalila na svoj način, uramljenim crtežom.

   Podsićamo da je prilikom posite POUNSBNM pridsidničkom kabinetu, pridsidnik Nikolić obećo finansiranje udžbenika, a radosnu vist da je obećanje ispunjeno prinela je prilikom proslave Dana Dužijance njegova savitnica Stanislava Pak Stanković. Štampano je ukupno 200 primeraka „Bunjevačke čitanke” za 1. i 2. razred osnovni škula i 260 gramatika „Klupče” koje će se koristiti od 1. do 4. razreda.

S. N. 

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

 

Dužijanca

Bunjevački nacionalni praznik obilužen i u Kaćmaru

DSC00558 

   U subotu, 23. avgusta, u Kaćmaru je održana proslava završetka žetve - Dužijanca, u organizaciji Bunjevačkog kulturnog udruženja „Neven” iz Kaćmara.

Organizaciju ovogodišnje Dužijance u Kaćmaru pomogo je Bunjevački kulturni centar iz Subotice, a veliku podršku održavanju ove manifestacije je pružio i Privremeni organ upravljanja Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

Proslava Dužijance je počela tradicionalnom povorkom svi učesnika kroz glavnu ulicu Kaćmara, posli čega je u Crkvi Svetog Ivana Nepomukog održana sveta misa. Nakon tog su pridstavnici bunjevački institucija položili vince na spomen ploču bunjevačkog velikana Mije Mandića, a zatim je na glavnom trgu pridat kruv od novog brašna gradonačelniku Kaćmara, Pal Endreu.

Manifestacija je nastavljena kulturno-umitničkim programom u kom su učestvovali BKU „Neven”, BKC iz Subotice, BKC „Bajmok”, Plesna grupa „Kolo” iz Tompe, ko i mladi iz osnovne škule u Kaćmaru.

V.K.

 

 

 

 

 
Još članaka...