1. 206. Subotička emisija - "Bunjevačka rič" - 14.09.2014. Play Download this Song
2. 205. Subotička emisija - "Bunjevačka rič" - 07.09.2014. Play Download this Song
3. 204. Subotička emisija - "Bunjevačka rič" - 31.08.2014. Play Download this Song
4. 054. Emisija - "Subotica na bunjevačkom" - 13.09.2014. Play Download this Song
5. 053. Emisija - "Subotica na bunjevačkom" - 06.09.2014. Play Download this Song
6. 052. Emisija - "Subotica na bunjevačkom" - 30.08.2014. Play Download this Song

Stari radio


Radio emisije "Bunjevačka rič" i "Subotica na bunjevačkom"

 

Urednik subotičke emisije: Nataša Stantić

Urednik somborske emisije: Ružica Parčetić

Urednik emisije "Subotica na bunjevačkom": Vanja Kolar