1. 198. Subotička emisija - "Bunjevačka rič" - 20.07.2014. Play Download this Song
2. 197. Subotička emisija - "Bunjevačka rič" - 13.07.2014. Play Download this Song
3. 196. Subotička emisija - "Bunjevačka rič" - 06.07.2014. Play Download this Song
4. 046. Emisija - "Subotica na bunjevačkom" - 19.07.2014. Play Download this Song
5. 045. Emisija - "Subotica na bunjevačkom" - 12.07.2014. Play Download this Song
6. 044. Emisija - "Subotica na bunjevačkom" - 05.07.2014. Play Download this Song

Stari radio


Radio emisije "Bunjevačka rič" i "Subotica na bunjevačkom"

 

Urednik subotičke emisije: Nataša Stantić

Urednik somborske emisije: Ružica Parčetić

Urednik emisije "Subotica na bunjevačkom": Vanja Kolar