1. 202. Subotička emisija - "Bunjevačka rič" - 17.08.2014. Play Download this Song
2. 201. Subotička emisija - "Bunjevačka rič" - 10.08.2014. Play Download this Song
3. 200. Subotička emisija - "Bunjevačka rič" - 03.08.2014. Play Download this Song
4. 050. Emisija - "Subotica na bunjevačkom" - 16.08.2014. Play Download this Song
5. 049. Emisija - "Subotica na bunjevačkom" - 09.08.2014. Play Download this Song
6. 048. Emisija - "Subotica na bunjevačkom" - 02.08.2014. Play Download this Song

Stari radio


Radio emisije "Bunjevačka rič" i "Subotica na bunjevačkom"

 

Urednik subotičke emisije: Nataša Stantić

Urednik somborske emisije: Ružica Parčetić

Urednik emisije "Subotica na bunjevačkom": Vanja Kolar